ผู้บริหาร

นางวันทนา โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 30/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 601029
Page Views 909741
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนา โพธิ์รัง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิศ ทิพนี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ก๋งพยา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ การสมวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุณี แจ่มใส
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประวีณา เขียวขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะกิจ แสงอรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพันธิภา สอนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ นามขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนก การสมวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :