ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 18/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 122993
Page Views 197588
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง คงคารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรษา ทองเด็จ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองเด็จ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ชัยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี มงคลนิมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอธิติยา ฤทธิ์ทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวุธ ศรีคงดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กันจาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ก๋งพยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระพันธ์ โป๊ะบุญชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนก การสมวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : บุคลากร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :