ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 245165
Page Views 374072
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ อ่ำพุธ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892697872
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจ์ พวงอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0872036628
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร : 0810660203
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง คงคารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
เบอร์โทร : 0821729654
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรษา ทองเด็จ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0810456785
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองเด็จ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819531807
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ชัยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817869293
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี มงคลนิมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819620458
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอธิติยา ฤทธิ์ทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817939550
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวุธ ศรีคงดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0860656304
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กันจาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ก๋งพยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0810461354
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนก การสมวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : บุคลากร
เบอร์โทร : 0841818933
อีเมล์ :