ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 18/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 123009
Page Views 197604
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางราตรี มงคลนิมิตร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิโรจน์ นามขาว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายมนตรี ยวงเงิน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางเนตรนภา สุนา
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางอธิติยา ฤทธิ์ทัพ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

นายสุรพล กันจาด
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม