ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 06/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 211631
Page Views 326579
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุระพันธ์ โป๊ะบุญชื่น
ครู คศ.2

นางกนก การสมวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวรนุช ทองเอี่ยม
หัวหน้างานการเงิน

นางมาเรียม หอมจำปา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวเนตรนภา สุนา
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเพชรา เลิศศรี
หัวหน้างานทะเบียน

นายสมพงษ์ ทองเด็จ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ