ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 18/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 122988
Page Views 197583
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุระพันธ์ โป๊ะบุญชื่น
ครู คศ.2

นางกนก การสมวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวรนุช ทองเอี่ยม
หัวหน้างานการเงิน

นางมาเรียม หอมจำปา
หัวหน้างานบัญชี

นายวีรวุธ ศรีคงดวง
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเพชรา เลิศศรี
หัวหน้างานทะเบียน

นายสมพงษ์ ทองเด็จ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางนิศารัตน์ ไขแสงจันทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ