ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 243640
Page Views 372096
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : (คนเดิมย้าย รอคำสั่งแต่งตั้งใหม่)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาล้ยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
2531 ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2544 การส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การเพาะเห็ดฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ
2 ปราชญ์เกษตรกรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณคุณูปการต่อภาคเกษตรกรรมไทย 2560
3 ครูผู้สอนการงานและเทคโนโลยีดีเด่น คุรุสภา ปี 2558
4 นวัตกรรม เรื่อง เครื่องอัดเม็ดเอนกประสงค์
5 งานวิจัย เรื่อง ศึกษาผลผลิตเห็นชนิดต่างๆ โดยใช้น้ำจุลินทรีย์มูลค้างคาว
6 นวัตกรรม เรื่อง น้ำจุลินทรีย์มูลค้างคาว
7 หนังสือ เรื่อง การเพาะเห็ดสามอย่าง
8 หนังสือ เรื่อง การเพาะเห็นฟางในถุง
9 นวัตกรรมเรื่อง เครื่องกลั่นเอนกประสงค์
10 หนังสือเรื่อง การปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด
11 หนังสือการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
12 ชาฝาง
13 สบู่ฟักข้าว