ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 243568
Page Views 372024
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ การสมวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ : 09 1837 8147
อีเมล์ : Paibool2504@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก
2524 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก
2537 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล