ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 243583
Page Views 372039
ฝ่ายวิชาการ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ อาจรักษา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุค
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0998341758
อีเมล์ : s_fang555@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนานิคม
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนานิคม
2558 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน วิทยาล้ยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท พนักงานราชการ ตำแหน่งครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล