ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โหลดแบบฟอร์ม ID PLAN
แบบฟอร์ม ID PLAN
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 243565
Page Views 372021
ฝ่ายวิชาการ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย หอมจำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ : 0862052155
อีเมล์ : superhom17@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต เกษตรพระนครศรีอยุธยา
2530 ปริญญาตรี/ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท ครู 2 ระดับ 2
2560 วิทยาล้ยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล