ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการและแนวทางปฏิบัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 19) 22 พ.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 107) 22 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 107) 20 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 115) 13 ก.พ. 66
ประกาศ ขายทอดตลาดโคเนื้อ (อ่าน 186) 19 ธ.ค. 65
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 166) 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 181) 11 พ.ย. 65
ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 186) 07 พ.ย. 65
หนังสือที่ ศธ 0645.3/504 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู และครูพิเศษสอนที่ได้รับการบรรจุใหม่ (อ่าน 330) 18 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อ้ตรา (อ่าน 321) 18 ต.ค. 65
ประกาศขาย โคเนื้อ โคกระบือ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคา จำนวน 18 ตัว (อ่าน 431) 03 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ (อ่าน 255) 31 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 395) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 392) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 415) 27 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (อ่าน 481) 02 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 664) 28 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 690) 26 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 700) 19 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 677) 07 ต.ค. 64
โครงการ สื่อสาร ขยายวันปิดถึงสิ้นกันยายน (อ่าน 619) 15 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 645) 08 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 634) 06 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 1 อัตรา (เพิ่มเติม) (อ่าน 687) 30 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 606) 28 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) (อ่าน 600) 25 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) (อ่าน 491) 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 504) 16 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราช ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา (อ่าน 524) 16 ก.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 496) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 485) 27 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรชณ์ (อ่าน 562) 14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 583) 27 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมคุรุภัณฑ์ (อ่าน 530) 13 เม.ย. 63
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า (อ่าน 597) 10 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบครูจ้างสอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อ่าน 632) 08 ม.ค. 63