ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.94 KB 33
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 40
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 53
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.93 KB 46
คำสั่่ง มอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 52
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐวิธี และวันสำคัญต่างๆ ภายในจังหวัดชัยนาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.02 KB 47