แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวลลิตา โพธิ์หอม

นางสาวลลิตา  โพธิ์หอม
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายสวาท วงษ์ศรีงาม

นายสวาท  วงษ์ศรีงาม
ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร