แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวประวีณา เขียวขำ

นางสาวประวีณา   เขียวขำ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์