ผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2016
ปรับปรุง 18/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 123000
Page Views 197595
แผนกวิชาพืชศาสตร์
นายสมพงษ์  ทองเด็จ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
 นายสุรพล  กันจาด
ตำแหน่ง ครู คศ.2
รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
นายสำเนาว์   ฤทธิ์นุช
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายประยุทธ  จูชัง

ครู คศ.3


นางฉลองศรี   สิทธิดำรง

ครู คศ.3

นางสาวพันธิภา   สอนเมือง

ครู คศ.2

นางอรษา   ทองเด็จ

ครู คศ.3

นายจรัญ   เกตุสาลี

ครู คศ.3

นายวีรวุธ   ศรีคงดวง

ครู คศ.2

นายมนตรี   ยวงเงิน

ครู  คศ.3

นายสมชาย   หอมจำปา

ครู คศ.2