วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ตั้งอยู่เลขที่ 134  หมู่ 3   ตำบลหางน้ำสาคร   อำเภอมโนรมย์   จังหวัดชัยนาท 17170  โทร.0 5644 7395  Fax. 0 5643 1512
หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ติดต่อเรา
      studentloan
ข้อมูลทั่วไป
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รับลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง  
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดเทคโนโลยีพืชศาสตร์  
ข้อมูลตลาดแรงงาน คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครุภัณฑ์ชุดเทคโนโลยีพืชศาสตร์)   หางานออนไลน์
ข้อมูลบุคลากร ประกวดราคาครุภัณฑ์เทคโนโลยีพืชศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน     V-COP
ข้อมูลหลักสุตรการเรียนการสอน    
ข้อมูลครุภัณฑ์   gfmis
ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยนาท

 

      Fixit
ทำเนียบผู้บริหาร        
       
       
สามัญสัมพันธ์         ผลงานนักศึกษา
บริหารธุรกิจ        
พืชศาสตร์        
สัตวศาสตร์        
อุตสาหกรรม          
ช่างกลเกษตร        
       
       
ปีงบประมาณ 2558 แบบฟอร์มคำสั่ง    
ปีงบประมาณ 2557 แบบเสนอโครงการ  
ปีงบประมาณ 2556 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ    
แบบฟอร์มโครงการสอนจัดการเรียนรู้ 2559    
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2559    
sar 58 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559    
sar 57 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ    
sar 56          

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Website counter
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
134 หมู่ 3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ 0-5644-7395 โทรสาร 0-5643-1512
Email : ktchainat@hotmail.com
webmaster : virojn_nam@hotmail.com